• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
epidaurus 
dom gruda3

Obavijesti

 • Općina Konavle poziva sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od tuče u 2014 god. da istu prijave općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda +

  Općina KonavlePovjerenstvo za procjenušteta od elementarnih nepogoda OBAVIJEST Općina Konavle poziva sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od tuče u Opširnije
 • ODLUKA o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2014/2015. g. +

  Općinski NačelnikNa temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 4/09, 2/13 i 5/13) i Programa socijalno Opširnije
 • P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja +

                        OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJANa temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Opširnije
 • Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata +

  Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije Opširnije
 • PONOVNA JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“ +

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Općinski načelnik Na temelju članaka 94. do 104., Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, Opširnije
 • JAVNA RASPRAVA STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZRAČNE LUKE DUBROVNIK U OPĆINI KONAVLE +

     REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 351-01/14-01/61 URBROJ: 2117/1-53/3-14-2 Temeljem odredbe članka 14. Opširnije
 • Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Konavle za pedagošku godinu 2014./15. +

  Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3