• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Dječji vrtić Konavle - N A T J E Č A J za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE +

  Na temelju čl. 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle raspisuje N A Opširnije
 • Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle" - NATJEČAJI +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijlanoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Opširnije
 • Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle" - PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA +

  Na temelju članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle" (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) ravnateljica Doma Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3