• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2016.G. +

  Na temelju članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva ( Službeni glasnik Općine Konavle Opširnije
 • O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2016./2017. godinu +

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za Opširnije
 • Poziv za 20.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

      Općinsko vijećeSazivam 20.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 6.svibnja 2016.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Dječji vrtić Konavle - P L A N U P I S A za 2016./2017. pedagošku godinu +

  KLASA: 601/02/16-01/07URBROJ: 2117-104-01-16-13Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3