Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

OPĆINA KONAVLE
CAVTAT
Trumbićev put 25

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu
KLASA:112-01/18-01/02
UR.BROJ:2117/02-03/2-18-4
Cavtat, 14. prosinca 2018. god.

Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Poziva se kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa za prijam u službu u Općinu Konavle na radno mjesto višeg savjetnika/ice – voditelja/ice projekta u Upravnom odjelu za gospodarstvo, ruralni razvoj i EU fondove, a koji je objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29.11.2018. godine, da dana 21. prosinca 2018. godine, u 10:00 sati pristupi u Općinu Konavle u Cavtatu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.