Na plaži Hotela Croatia postavljen lifter

Na plaži Hotela Croatia u četvrtak je postavljen tzv. lifter, odnosno sprava uz pomoć koje osobe s poteškoćama u razvoju mogu ući u more.

Cijena liftera je 87 tisuća kuna, a postavljen je kao jedna od mjera kojom Općina skrbi za osobe s invaliditetom. Sredstva su osigurana po pozivu Dubrovačko-neretvanske županije.