Ispred crkve svetog Nikole u Cavtatu postavljeni rukohvati

Ispred crkve sv. Nikole u Cavtatu postavljeni su rukohvati.

Postavljanje rukohvata napravljeno je uz dozvolu Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, a prvenstvena namjena je omogućiti osobama s poteškoćama u razvoju i osobama smanjene pokretljivosti da lakše dođu do crkve.