Prezentirano idejno rješenje nove zgrade OŠ Cavtat

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić, predsjednik Općinskog vijeća Ivo Simović, pročelnik UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti Mario Curić prezentirali su na sastanku sa županom Dobroslavićem i suradnicima idejno rješenje projekta izgradnje nove osnovne škole u Cavtatu na lokaciji Rajkov dol.
Načelnik Lasić istaknuo je kako je konačno dočekana geometrijska dioba nekretnine sa privatnim vlasnicima parcele u Rajkovu dolu, te da je postignut dogovor s Ministarstvom državne imovine za prijenos državne parcele na općinu Konavle u svrhu izgradnje nove osnovne škole.
Prezentirano je idejno rješenje novog objekta koji bi za 560 učenika i učenica Cavtata i zapadnog dijela Konavala osigurao istovremeni rad 20 razrednih odjeljenja u jednoj smjeni. Planirana izgradnja bit će katnosti suteren, prizemlje i kat, a škola će se sastojati od dva krila, sjevernog i južnog, sa učionicama i svim pratećim sadržajima, a predviđena je izgradnja i trodjelne zatvorene športske dvorane sa pratećim sadržajima i teleskopskim tribinama te vanjskim otvorenim igralištima. Objekt će imati prilagođen pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.
Prezentirano idejno rješenje poslat će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na suglasnost, nakon čega će se krenuti sa izradom glavnog projekta. Kao što je poznato od ranije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja najavilo je spremnost za sufinanciranje izgradnje nove cavtatske škole jer je upoznato s nezadovoljavajućim uvjetima u sadašnjoj zgradi, a isto je potvrdila i Vlada RH svojim zaključkom na sjednici u Dubrovniku.
Na sastanku je također dogovoreno da će se poduzeti sve potrebne radnje da se u sadašnjoj školi osiguraju odgovarajući uvjeti za odvijanje sigurne nastave do izgradnje nove škole.