Poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (petak, 28. lipnja u 19 sati)

Sazivam 14.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.lipnja 2019.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.g.
2. Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
3. Prijedlog izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.
4. Prijedlog Odluke o prijenosu nefinancijske imovine proračunskom korisniku Javna vatrogasna postrojba Konavle.
5. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2019.g.
6. Muzeji i galerije Konavala – suglasnost na Statut Muzeja i galerija Konavala.
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na području Općine Konavle.
8. Razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle- idejna studija.
9. Konavosko komunalno društvo d.o.o. – financijski izvještaj za 2018.g.
10. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – financijski izvještaj za 2018.g.
11. Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. – Nabava novog komunalnog vozila putem financijskog leasinga.
12. Prijedlog Sporazuma o međusobnoj suradnji – „Grabovica“.
13. Prijedlog Odluke o proglašenju Pješačke zone u ulici Šetalište Rat.
14. Prijedlog Odluke o otkupu čest.zem.1946/1 k.o. Gruda za potrebe izgradnje parkinga.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.