Način i uvjeti korištenja liftera na plaži ispod hotela Croatia

Za otvaranje rampe za pristup vozilom do liftera na plaži hotela Croatia potrebno je zvati na broj 020 475 689 ili 020 475 555, a za korištenje navedenog liftera potrebno je nazvati 099 4184 213 ili 091 5438 651.