Poziv na sjednicu Općinskog vijeća (utorak, 16. srpnja u 20 sati)

Sazivam 15.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 16.srpnja 2019.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 20:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.
2. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/19-01/15

UR.BROJ:2117/02-03/1-19-1

Cavtat,4. srpnja 2019.g.