U srijedu 4. rujna u Čilipima sastanak ČIZK s Mjesnim Odborima ČILIPI I MOČIĆI na temu novog načina odlaganja otpada

U srijedu 4.9.2019, u Domu Kulture s početkom u 20:00 će biti održan sastanak ČIZK, s Mjesnim Odborima ČILIPI I MOČIĆI vezano na temu novog načina odlaganja otpada, te molimo da stanovnici navedenih sela dođu u što većem broju kako bi se kvalitetnije informirali na navedenu temu.