Natječaji u tijeku

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu

Temeljem članka 6.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16) načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu Općina Konavle  za  akademsku 2018/2019. godinu dodjeljuje stipendije u dvije […]

Read More

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst), Zakona o poljoprivredi članak 66. („Narodne novine „ br. 30/15), Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013, Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, […]

Read More