Natječaji

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme • 1 (jedan) izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno vrijeme zamjena za bolovanje UVJETI za radno mjesto: […]

Read More

NATJEČAJ za posao – Čistoća i zelenilo Konavle

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. Čilipi, Bistroće 70, 20213 Čilipi objavljuje                                    N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poslove: -vozač-čistač, uz uvjet obveznog probnog rada od 3 mjeseca. Uvjeti: -SSS/KV, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola C kategorije, položena kvalifikacija: […]

Read More

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje  NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ – na određeno vrijeme Jedan ( 1 ) izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme – povećan opseg posla do 31.8.2015.  Jedan ( 1 ) […]

Read More

NATJEČAJI 2014

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle NATJEČAJ za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Konavle TROŠKOVNIK NERAZVRSTANIH  I  LOKALNIH  CESTA Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području […]

Read More

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Stručnog suradnika defektologa– na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07, 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Stručnog suradnika defektologa– na određeno vrijeme. ·         jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme do povratka radnice sa roditeljskog dopusta UVJETI […]

Read More

Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje N A T J E Č A J za odgojitelja/icu

Dječji vrtić Konavle, temeljem odluke Upravnog vijeća Vrtića, objavljuje N A T J E Č A J za odgojitelja/icu:   na određeno puno radno vrijeme…………………… 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)………………………………….1 izvršitelj Uvjeti: Prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. Rok natječaja 8 dana od […]

Read More

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: SPREMAČICA – na određeno vrijeme ·         tri( 3 ) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: -završena osnovna škola Kandidati uz prijavu na natječaj […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu

Temeljem članka 19. Pravilnika o stipendiranju ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 07/13 ) Načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija nadarenim studentima za akademsku 2014/2015. godinu I.                    Općina Konavle će dodijeliti 25 studentskih stipendija nadarenim studentima za akademsku    2014/2015 godinu […]

Read More