Natječaji

NATJEČAJI za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme – Dom za starije i nemoćne Konavle

Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijlanoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/15) i suglasnosti Upravnog vijeća ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Konavle” raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog […]

Read More

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja zelenih površina na području Općine Konavle

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/13 i 1/14) i članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14), Općina Konavle objavljuje NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nasada i uređenih zelenih […]

Read More

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Konavle

Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/13 i 1/14) i članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14), Općina Konavle objavljuje NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području […]

Read More