Javna nabava i ugovoriOpćina Konavle
Dječji vrtić Konavle
Muzeji i galerije Konavala
Javna vatrogasna postrojba
Dom za starije i nemoćne osobe Konavle

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Konavle ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).