Izdvojeno

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu

Temeljem članka 6.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/16) načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018/2019. godinu Općina Konavle  za  akademsku 2018/2019. godinu dodjeljuje stipendije u dvije […]

Read More

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst), Zakona o poljoprivredi članak 66. („Narodne novine „ br. 30/15), Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013, Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, […]

Read More

Važna obavijest poljoprivrednicima – Kako koristiti sredstva za sufinanciranje police osiguranja

Važna obavijest poljoprivrednicima – Kako koristiti sredstva za sufinanciranje police osiguranja

Sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i AGRONET sustav imaju mogućnost iz Mjere 17 Programa ruralnog razvoja RH na sufinanciranje tj. refundaciju osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Potrebno je imati plaćenu policu osiguranja (pritom s osiguravajućim društvom pripremljenu na način i uz obavijest da će za nju […]

Read More

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2018./2019. godinu

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2018./2019. godinu

Općinski Načelnik Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle“ broj 6/14) – pročišćeni tekst; 4/16 i 2/18 ) i Programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2018. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/17 ) Općinski načelnik dana 07.lipnja 2018. godine donosi ODLUKU o […]

Read More