Izdvojeno

Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018.

Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle” broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16 ) Općinski načelnik dana 19. srpnja 2017. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i […]

Read More

Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. ( Službeni glasnik Općine Konavle 12/16 ) općinski načelnik donosi ZAKLJUČAK I. Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% cijene koštanja prijevozne karte […]

Read More