Obavijesti

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Javni poziv za financiranje mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 – pročišćeni tekst), Zakona o poljoprivredi članak 66. („Narodne novine „ br. 30/15), Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013, Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, […]

Read More

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća (četvrtak, 6.rujna u 18 sati)

Poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća (četvrtak, 6.rujna u 18 sati)

U četvrtak, 6. rujna u 18 sati u (novoj) zgradi Općine Konavle u Cavtatu bit će održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle. DNEVNI RED 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2018.g. 2. Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2018.g. s projekcijama proračuna za […]

Read More

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

OPĆINA KONAVLE ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općina Konavle pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja […]

Read More