Obavijesti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

OPĆINA KONAVLE CAVTAT Trumbićev put 25 Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu KLASA:112-01/18-01/02 UR.BROJ:2117/02-03/2-18-4 Cavtat, 14. prosinca 2018. god. Temeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu objavljuje […]

Read More