Obavijesti

Odluka o sufinanciranju prijevoza za studente i učenike koji zbog produženog boravka pohađaju osnovnu školu u Dubrovniku

  Općinski načelnik 602-03/14-01/012117/02-02/3-14-0122. kolovoza 2014. Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14-pročišćeni tekst ) Načelnik Općine Konavle donosi ODLUKU Članak 1. Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% od cijene mjesečne karte:– redovnim studentima s prebivalištem u Općini Konavle i– učenicima koji […]

Read More

Saziv 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle

  Općinsko vijeće Sazivam 8.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 11.rujna 2014.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 15:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. – 6. mjeseca 2014.g.2. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih […]

Read More

Općina Konavle poziva sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od tuče u 2014 god. da istu prijave općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Općina KonavlePovjerenstvo za procjenušteta od elementarnih nepogoda OBAVIJEST Općina Konavle poziva sve poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu od tuče u 2014 god. da istu prijave općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.Štete se prijavljuju na službenim obrascima u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu i Grudi svakim radnim danom od […]

Read More

ODLUKA o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2014/2015. g.

Općinski Načelnik Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle” broj 4/09, 2/13 i 5/13) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2014. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 09/2013 ) Općinski načelnik dana 08.srpnja 2014. godine donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat […]

Read More

P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

                      OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općina Konavle pokreće postupak za […]

Read More

Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata

Temeljem provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje Programa povećanja EnU obiteljskih kuća na području Općine Konavle, te izvješća i prijedloga Komisije za provedbu natječaja utvrđena je konačna bodovna lista i popis Projekata koji se uvrštavaju u Program Općine prema prijedlogu Komisije. Red.br. Ime i prezime Bodovi Prijedlog subvencije Fond Općina Subvencija […]

Read More

PONOVNA JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA KONAVLE Općinski načelnik Na temelju članaka 94. do 104., Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi 1“ (Službeni glasnik Općine Konavle broj 10/11), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka […]

Read More