Obavijesti

Poziv za 28.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće Sazivam 28.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2013.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 13:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED   1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Konavle. 2. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje od […]

Read More

Obavijest o financiranju javnih potreba u 2013.g

Ured načelnika   KLASA: 022-03/01-12-243 UR.BROJ: 2117/02-02/3-12-2 Cavtat,   31. prosinca 2012.   Predmet – Financiranje javnih potreba u 2013. g., Obavijest – dostavljena svim korisnicima! Poštovani, Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 25. sjednici održanoj 25. studenoga 2012. godine donijelo je Raspored financijskih sredstava za 2013. po korisnicima i objavilo […]

Read More

Zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje usluga tjelesne zaštite muzejske institucije Kuće Bukovac u Cavtatu

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA Trumbićev put 25 20210 CAVTAT OIB: 18662101737   Temeljem članka 44. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala objavljuju   ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA   1.     Naziv javnog naručitelja: Muzeji i galerije Konavala, 2.     opis predmeta nabave i tehnička specifikacije: usluga tjelesne zaštite […]

Read More

Poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće   Sazivam 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.prosinca 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.   Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED   1.    Izvješće o stanju u prostoru Općine Konavle. 2.    Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine […]

Read More

NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More

PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na […]

Read More