Obavijesti

25.sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće   Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.studenoga 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.     Za sjednicu se predlaže sljedeći:   DNEVNI RED     1.    Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2013.g. sa projekcijama proračuna za 2014.g. i 2015.g. […]

Read More

U spomen na Vukovar

Dragi konavljani i konavoke, Pridružite nam se u zajedničkoj molitvi za hrvatske generale i paljenju svijeća u spomen na Vukovar Čilipi, spomenik “Konavoska mati” u četvrtak, 15. studenoga 2012. g. s početkom u 17,30 sati. Općina Konavle

Natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle raspisuje   NATJEČAJ Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova […]

Read More

OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA

  OBAVIJEST VLASNICIMA NELEGALNO IZGRAĐENIH ZGRADA Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama stupio je na snagu 04.08.2012 (NN 86/2012). Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Cjeloviti tekst zakona možete pronaći na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle za akademsku godinu 2012./2013.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja Općine Konavle (”Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle za […]

Read More

N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle ( „Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09 ), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog […]

Read More

Javni poziv za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle za 2013. g.

Na temelju članka 47.Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 ) i Programa javnih potreba od interesa za Općinu Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/12) Načelnik Općine Konavle  objavljuje javni   P O Z I V ustanovama, udrugama i pojedincima u obrazovanju, kulturi, športu, zdravstvenoj […]

Read More

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11) i članka 12. i 13. i 14. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Konavle broj  3/12)  Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora   1. Predmet javnog natječaja je zakup poslovnog […]

Read More

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Konavle

Općinsko vijeće Sazivam 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19.rujna 2012.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14:00 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: DNEVNI RED 1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.g.2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za […]

Read More

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2012/2013. g.

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle” broj 4/09) i Programa oblika socijalne pomoći Općine Konavle za 2012.g.(„Službeni glasnik Općine Konavle” broj 2/12 ) Općinski načelnik dana 20.kolovoza 2012. godine donosi ODLUKUo sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2012/2013. g. […]

Read More