Reciklažno dvorište

Vijesti

  • Poziv maslinarima na demonstraciju rezidbe maslina

    Ministarstvo poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba) organizira stručnu demonstraciju rezidbe maslina, te poziva sve zainteresirane maslinare na usavršavanje tehnike rezidbe maslina. U sklopu demonstracije rezidbe prisutni će moći ...

Obavijesti