Kultura i prosvjeta

KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA

KUD “Vlaho Bukovac” Cavtat
KUD “Čilipi” Čilipi
KUD “Gruda” Gruda
KUD “Stjepan Radić” Pridvorje
KUD “Napredak” Dubravka

UDRUGE I DRUŠTVA

Ustanova u kulturi “Muzeji i galerije Konavala”
Klapa “Oštro”
Klapa “Ragusa Vecchia”
Udruga mladih Konavala
Udruga mladih Cavtata
Društvo “Naša djeca” Gruda
“Hrvatska žena” Gruda
Karnevalska udruga “Dominali” Cavtat
Općinska organizacija umirovljenika Općine Konavle
Cavtatska limena glazba
Družba kćeri milosrđa TSR sv. Franje
Marijin dom – Cavtat za skrb o starim i nemoćnim osobama s područja Općine Konavle

FESTIVALI

Epidaurus Festival – međunarodni festival glazbe i umjetnosti

  kultura01

kultura02

kultura03

 

logo_bg


OSNOVNE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINE KONAVLE

Osnovna Škola Cavtat
Područne škole:

 • Čilipi
 • Močići
 • Gabrile
 • Komaji
 • Stravča


Osnovna škola Gruda

Područne škole:

 • Popovići
 • Radovčići
 • Molunat
 • Vitaljina
 • Vodovađa
 • Dubravka
 • Pridvorje
  kultura04

kultura05


DJEČJI VRTIĆI

 • Cavtat
 • Čilipi
 • Gruda
  kultura06