VAŽNA NAPOMENA

Navedeni Nacrt prijedloga UPU-a je informativnog karaktera. Stavljanje Prijedloga UPU-a na Javnu raspravu i Javni uvid predviđa se u drugoj polovici prosinca 2009. godine, kada će fizičke i pravne osobe moći davati svoje primjedbe i prijedloge!

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga UPU održana je 16. listopada 2009. u Domu kulture u Cavtatu.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike objekata koji nemaju odobrenje za građenje, a prema Prostornom planu uređenja Općine Konavle (u daljnjem tekstu PPUOK) se nalaze u obuhvatu UPU-ova za građevinska područja naselja Cavtat, Zvekovica, Obod, Gruda i Popovići, da pripreme arhitektonski snimak izvedenog stanja (u mjerilu M 1:50/100) i geodetski snimak objekta sa pripadajućim zemljištem ( u mjerilu M 1:1000), a u svrhu razmatranja mogućnosti legalizacije objekata.

Navedeni poziv odnosi se na vlasnike objekata koji se ne mogu legalizirati po PPUOK.

Tražena dokumentacija zaprimati će se za vrijeme Javne rasprave koja se predviđa u drugoj polovici prosinca 2009.