Pravilnik o protokolu Općine Konavle

Na temelju članka 7. i 31. Statuta Općine Konavle (“Službeni glasnik Općine Konavle” br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 11. sjednici, održanoj 3.prosinca 2010. godine, donosi slijedeći:

Pravilnik o protokolu Općine Konavle

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se protokol Općine Konavle u vrijeme državnih blagdana, spomendana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, za Dan Općine Konavle – 21.listopada, za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Konavle, protokol prijema domaćih i stranih državnih dužnosnika, kao i protokol za druge manifestacije i događanja koja nisu izričito navedena ovim Pravilnikom, a održavaju se pod pokroviteljstvom Općine Konavle.

II. SVEČANE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONAVLE

Članak 2.

Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle održava se prigodom Dana Općine Konavle – 21.listopada.

Svečana sjednica održava se 21. listopada u poslijepodnevnom terminu.

Sukladno programu rada i potrebama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Konavle mogu se  održavati i u drugim prigodama.

 

 

 

III. STALNI PROTOKOLARNI PRIJEMI

Članak 3.

Stalni protokolarni (svečani) prijemi organiziraju se prigodom:

1. Božićnih i Novogodišnjih blagdana;  prijemom za vijećnike Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike gospodarstva, ustanova, udruga građana, kao i javnih djelatnika Općine Konavle, prema popisu uzvanika kojeg će utvrditi Općinski načelnik u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća. Prijem u povodu Božićnih i Novogodišnjih blagdana održava se dana 24. prosinca (Badnji dan) u prijepodnevnim satima.

2. Dana Općine Konavle – 21.listopada , prijemom nakon svečane sjednice Općinskog vijeća, za vijećnike Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, predstavnike vjerskih zajednica, goste pozvane na svečanu sjednicu Općinskog vijeća, laureate javnih priznanja Općine Konavle, prema popisu uzvanika kojeg će utvrditi Općinski načelnik, u dogovoru s Predsjednikom Općinskog vijeća.

3. Nagrađivanja najuspješnijih učenika Osnovne i Srednje škole i njihovih mentora, koji su tijekom školske godine ostvarili zapažene rezultate u natjecanjima iz znanja na državnoj i županijskoj razini u prethodnoj školskoj godini, prema evidenciji škola. Primanje za najuspješnije učenike će se održati tijekom mjeseca listopada u dogovoru sa školama, kao dio programa obilježavanja Dana Općine.

4. Prijam za sportaše i športske ekipe koji su ostvarili zapažene rezultate na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini, kao i ekipe i članove pojedinih sportskih udruga, klubova i školskih športskih klubova učenika sportaša koji su ostvarili zapažene rezultate, na prijedlog Odjela za društvene djelatnosti. U dogovoru sa udrugama i školama prijam za najuspješnije sportaše Općine će se  održati tijekom mjeseca listopada kao dio programa obilježavanja Dana Općine.

5. Prijam za studente,prijemom nakon svečanosti potisivanja ugovora o stipendiranju studenata za narednu akademsku godinu.Primanje će se održati u mjesecu prosincu,između Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Primanjima iz točke 3., 4. i 5. će nazočiti Općinski načelnik i njegov zamjenik, Predsjednik Općinskog vijeća, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja i voditelj Odjela za društvene djelatnosti, ravnatelji Osnovne i Srednje škole, te druge osobe prema popisu koji će utvrditi Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća.

IV. POLAGANJE VIJENACA

Članak 4.

Predstavnici Općine polažu vijenac :

1. pred spomenikom poginulim hrvatskim braniteljima „Konavoska mati” u Čilipima povodom:

– Dana Općine Konavle, 21. listopada (s prigodnim natpisom),

– Dana državnosti, 25. lipnja, (s prigodnim natpisom) ,

– Dana pobjede i domovinske zahvalnost, 5. kolovoza, (s prigodnim natpisom) ,

– Dana neovisnosti, 8. listopada, (s prigodnim natpisom) ,

– Svih svetih, 01. studenog, (s prigodnim natpisom).

2. na spomen ploču poginulom hrvatskom vitezu satniku Matu Golubiću na Vojskom dolu povodom:

– Dana Općine Konavle, 21.listopada  (s prigodnim natpisom).

3. na spomen ploču prvom hrvatskom predsjedniku Dr.Franji Tuđmanu u samostanu sv.Vlaha u Pridvorju uoči:

– godišnjice smrti prvog hrvatskog predsjednika Dr.Franja Tuđmana,10.prosinca(s prigodnim natpisom),

 

 

V. ISTICANJE ZASTAVA

Članak 5.

Tijekom cijele godine, u radne i neradne dane, ističe se zastava Republike Hrvatske,zastava Dubrovačko-neretvanske županije i zastava Općine Konavle na zgradi Općine Konavle u Cavtatu i Grudi.

Tijekom cijele godine,u radne i neradne dane,ističe se zastava Republike Hrvatske na jarbolu ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima „Konavoska mati” u Čilipima i na jarbolu na platou ispred samostana Gospe od snijega u Cavtatu.

 

U dane blagdana u naseljima Cavtat,Čilipi i Gruda ističu se prigodne zastavice Republike Hrvatske i zastavice Općine Konavle na kandelaberima javne rasvjete.

 

Organizaciju isticanja zastava i zamjenu dotrajalih zastava  organizirati će Upravni odjel za komunalne poslove,infrastrukturu i gospodarenje nekretninama Općine Konavle.

 

Nabavu novih zastava iz ovog članka osigurava Općina Konavle.

 

Članak 6.

 

U vijećnici Općinskog vijeća u Cavtatu i uredu Općinskog načelnika u Grudi tijekom cijele godine se ističe zastava Republike Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Konavle.

 

 

 

 

 

VI. SVEČANI OPHODI I BUDNICE

Članak 7.

U prigodi obilježavanja Državnih blagdana i Dana Općine Konavle, održavaju se svečani ophodi limene glazbe Cavtat  u naseljima Cavtat,Čilipi i Gruda  u skladu s programima proslave, odnosno obilježavanja blagdana ili spomen dana, i to:

 

1)      na Dan Općine Konavle (21. listopada), u jutarnjim  satima,

2)      uoči Dana antifašističke borbe (22. lipnja), 21. lipnja u popodnevnim satima

3)      uoči Dana državnosti (25. lipnja), 24. lipnja u popodnevnim satima,

4)      uoči  Dana pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), 04. kolovoza u popodnevnim  satima

5)      uoči Dana neovisnosti (8. Listopada), 7. listopada u popodnvenim satima

6)       uoči Nove godine u jutarnjim satima 31. prosinca,

 

Kao i u drugim prigodama (svečana otvorenja, polaganje vijenaca i dr.) prema dogovoru Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća.

Ovim člankom nisu obuhvaćeni nastupi limene glazbe Cavtat koji nisu u organizaciji Općine Konavle.

VII. ČESTITKE GRAĐANIMA

Članak 8.

Povodom Božića i Nove godine, Sveta tri kralja, Dana Općine Konavle, Uskrsa, Praznika rada, Dana antifašističke borbe, Dana državnosti, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana neovisnosti, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća upućuju zajedničku čestitku građanima Općine Konavle putem lokalnih radio postaja, te na web stranicama Općine i po potrebi u drugim medijima.

 

VIII. SUDJELOVANJE U PROCESIJAMA I MISAMA U DANE POJEDINIH BLAGDANA

 

Članak 9.

Predstavnici Općine Konavle, Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća ili njihovi zamjenici  mogu prisustvovati sv.misama i procesijama:

– na sv.misama i/ili procesijama za katoličke blagdane, koji su i državni blagdani (Božić,  Sveta tri kralja , Uskrs, Tijelovo,Velika Gospa, Svi sveti, Sveti Stjepan) i na blagdan Gospe od snijega.

 

IX . SUDJELOVANJE U PROTOKOLU OBILJEŽAVANJA GODIŠNJICA OSNIVANJA UDRUGA GRAĐANA I DRUGIH OBLIKA DJELOVANJA GRAĐANA

Članak 10.

Predstavnici Općine Konavle, u pravilu su to Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća, ili njihovi zamjenici,  sudjeluju u protokolu obilježavanja značajnih godišnjica pojedinih organizacija; ustanova, trgovačkih društava, udruga građana, političkih stranaka i Crkve.

 

 

X. PROTOKOL PRIJAMA DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 11.

Državne dužnosnike koji dolaze u radne posjete Općini Konavle, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća primaju u Općinskoj vijećnici ili uredu Općinskog načelnika.

Sam doček se može organizirati i na nekom drugom mjestu ako tako odredi Općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.

Radnom dijelu posjeta prisustvuju uz Općinskog načelnika i Predsjednika Općinskog vijeća i osobe određene od strane Općinskog načelnika, ovisno od teme i sadržaja, odnosno svrhe posjete.

Tajnica Općinskog  načelnika o posjetu sa protokolom boravka dužnosnika, po nalogu Općinskog načelnika, obavještava:

– Dopisništvo HTV Dubrovnik

– Dopisništvo DU-TV

– lokalne radio postaje

– dopisništva dnevnih i tjednih  novina u Dubrovniku.

 

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Manifestacije, odnosno događaji koji nisu obuhvaćeni ovim protokolarnim pravilima, a održavaju se u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Općine Konavle, bit će protokolarno obilježeni na način kako to odredi Općinski načelnik, u dogovoru s predsjednikom Općinskog vijeća.

Članak 13.

U slučaju opravdane spriječenosti Općinskog načelnika, odnosno predsjednika Općinskog vijeća, njihove protokolarne obveze utvrđene ovim Pravilnikom  preuzimaju njihovi zamjenici ili druge osobe koje oni odrede.

Članak 14.

Čistoću i uređenost vanjskih prostora, objekata i mjesta na kojima se izvode protokolarne manifestacije i radnje, osiguravaju djelatnici komunalnog poduzeća.

 

 

Članak 15.

O rasporedu protokolarnih događanja u dane državnih blagdana, spomendana i neradnih dana iz ovog Pravilnika, za Dan Općine Konavle – 21.listopada, kao i  za vrijeme manifestacija koje se održavaju pod pokroviteljstvom Općine Konavle, javnost će biti pravovremeno obavještena putem lokalnih medija, oglasnih ploča, web stranica Općine Konavle (www.opcinakonavle.hr), kao i na druge načine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Božo Martinović v.r.

 

 

 

 

KLASA: 011-01/01-10/49

UR.BROJ:  2117/02-01-10-1

U Cavtatu, 3.prosinca 2010.g.