Javna nabava Javna vatrogasna postrojba Konavle

pdf_icon Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe  Konavle za 2013.godinu
pdf_icon Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe  Konavle za 2014.godinu
pdf_icon Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe  Konavle za 2015.godinu
pdf_icon Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe  Konavle za 2016.godinu
pdf_icon Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe  Konavle za 2017.godinu

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80.  stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), objavljujemo da  ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Konavle  kao Naručitelja i s njima povezane osobe  u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.