Javna nabava Općina Konavle

pdf icon
Registar ugovora i okvirnih sporazuma do 30.06.2017.

 
pdf_icon Plan nabave za 2017.godinu
pdf_icon Plan nabave za 2016.godinu – izmjene i dopune
pdf_icon Plan nabave za 2016.godinu
pdf_icon Popis ugovora bagatelne nabave u 2015.
pdf_icon Popis ostalih ugovora u 2015.

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Općine Konavle kao Naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. istog Zakona.