Proračun


SPONZORSTVA I DONACIJE
 
   
Sponzorstva i donacije u 2013. godini  
Sponzorstva i donacije u 2014. godini (siječanj-lipanj)  
Sponzorstva i donacije u 2014. godini (siječanj-prosinac)  
Sponzorstva i donacije u 2015. godini (siječanj-lipanj)  
Sponzorstva i donacije u 2015. godini (siječanj-prosinac)  
Sponzorstva i donacije u 2016. godini (siječanj-lipanj)  
Sponzorstva i donacije u 2016. godini (siječanj-prosinac)  
   
PRORAČUN  
 con info VODIČ ZA GRAĐANE  
   
   
2012.  
Godišnji obračun proračuna za 2012
Obrazloženje Godišnjeg obračuna proračuna za 2012
 
 
2013.
Proračun za 2013. (VIJEĆE- objava)
I Izmjene i dopune proračuna za 2013.
II Izmjene i dopune proračuna za 2013.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle 2013., opći i posebni dio
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013, izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle 2013., opći i posebni dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013, izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
Plan i izvršenje proračuna za 2013.
 
 
2014.
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2014.
I Izmjene i dopune proračuna za 2014.
Proračun i projekcije 2014.-2016.
II Izmjene i dopune proračuna za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2014.
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju proračuna za 2014. (Službeni glasnik 8-14)
III izmjene i dopune proračuna 2014. i projekcije 2015-2016 (Sl.gl. 10-14)
 
 
 2015.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2015 (Sl.gl.10-14)
Proračun 2015. i projekcije 2016-2017 (Sl.gl. 10-14)
Obrazloženje Proračuna 2015.-2017., Općina Konavle (Sl.gl. 10-14)
I izmjene i dopune proračuna 2015. s projekcijama za 2016-2017. (Sl.gl. 5-15).pdf
II izmjene i dopune proračuna 2015. s projekcijama za 2016-2017. (Sl.gl. 10-15).pdf
 
 
 2016.
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle 9-2015)
Prijedlog proračuna 2016-2018.
Obrazloženje prijedloga proračuna 2016-2018.
Proračun za 2016. i projekcije 2017.-2018. (Službeni glasnik Općine Konavle 9-2015)
I izmjene i dopune proračuna 2016.(Sl.gl. 9-16)
II izmjene i dopune proračuna 2016.(Sl.gl. 12-16)
 

 con info VODIČ ZA GRAĐANE
 
 
 2017.
Prijedlog Proračuna Općine Konavle za 2017-2019.
Obrazloženje Prijedloga proračuna Općine Konavle za 2017-2019.
Proračun za 2017. i projekcije za 2018.-2019. s razvojnim programima (Sl. glasnik Općine Konavle 12-2016)
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2017. (Sl. glasnik Općine Konavle 12-2016)
 
con info VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN 2017-2019.
 
 
 
IZVJEŠTAJI OPĆINE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 
2014.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, opći i posebni dio
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, opći i posebni dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2014, izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. – Dječji vrtić Konavle
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. – Muzeji i galerije Konavala
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. – Javna vatrogasna postrojba Konavle
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. – Općina Konavle
 
 
 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., opći i posebni dio
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., opći i posebni dio te analitički prikaz
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2015., izvještaji 3, 4, 5 i 6 i obrazloženje
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. – Dječji vrtić Konavle (55 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. – Muzeji i galerije Konavala (55 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. – Javna vatrogasna postrojba Konavle (56 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. – Dom za starije i nemoćne (55 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. – Općina Konavle  (59 MB)
 
 
 2016.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., opći i posebni dio, sa analitičkim prikazom financiranja
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., izvještaji 3, 4, 5, 6 i 7 i obrazloženje
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., opći i posebni dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016., obrazloženje s izvještajima 3, 4, 5, 6 i 7
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. – Dom za starije i nemoćne (17 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. – Dječji vrtić Konavle (35 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. – Javna vatrogasna postrojba Konavle (36 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. – Muzeji i galerije Konavala (35 MB)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. – Općina Konavle (67 MB)
 
Napomena:
Pojedini dokumenti objavljeni na stranici mogu zbog svoje veličine otežati skidanje i otvaranje na vašim računalima ili mobilnim uređajima!