Zrinka Rudež: UPU Cavtat-Zvekovica povijesni je dokument

Osamdesetih godina prošlog stoljeća izrađen je i GUP Cavtata koji nikad nije donesen. Nakon II. Svjetskog rata, a potom i Domovinskog rata bilo je pokušaja izrade Detaljnog plana uređenja Cavtata koji isto tako nikad nisu realizirani. Zahvaljujući naporima Općine Konavle te Instituta IGH, Zavoda za prostorno planiranje Dubrovnika, posao je u tom dijelu Općine gotov. Izrađen je i usvojen Urbanistički plan uređenja Cavtat sa Zvekovicom.

upu_uz_tekst1

Na Općinskom vijeću Općine Konavle usvojeni dokument je povijesni, ističe Zrinka Rudež iz Instituta IGH, Zavoda za prostorno planiranje Dubrovnika jer sliku budućnosti Cavtata mijenja na bolje. Prilikom izrade UPU-a Cavtat sa Zvekovicom, čiji je obuhvat 300 hektara, izrađivači plana, istaknula je Rudež, itekako su vodili računa o očuvanju iznimno kvalitetnog i privlačnog prostora pa je ciljano, naglasila je, izbjegnuta velika gustoća naseljenosti. Kako bi se na tom prostoru u budućnosti izbjegla konfuzna gradnja, UPU predviđa nisku izgradnju objekata, ne viših od 9 metara.
Cilj izrađivača UPU-a je da Cavtat s vremenom dobije konture “hrvatske Nice”. Kao najveći doseg ovog netom usvojenog UPU-a Zrinka Rudež izdvaja novi ulaz u Cavtat, zamišljen nešto južnije od sadašnje. Nova će cesta bit svojevsrna atrakcija od koje zastaje dah s drvoredima, zelenilom, cvijećem i uređenim vodotokovima. Predviđeno je da se buduća prometnica veže na brzu cestu Dubrovnik Zračna luka Čilipi. Riječ je o na nekoliko raskrižja denivelirano ostvarenoj vezi s ulazom u Cavtat na donjoj Serpentini. Izrađivači UPU-a vodili su računa da se za potrebe izgradnje nove ceste, niti jedan objekt od kuća, garaža do magazina neće rušiti. Novim ulazom u Cavtat konačno će se, smatra Rudež, razmrsiti prometni čvor na Zvekovici.
Postojeće prometnice UPU-om su određene kao buduće pješačke zone. Predviđaju se i nova autobusna stajališta kao i stanice za javni pomorski promet s ciljem korištenja mora ne samo u turističke svrhe već i realizaciju dnevnog putničkog pomorskog prometa između Cavtata i Dubrovnika.
UPU cavtat sa Zvekovicom predviđa izmještanje Osnovne škole u kojoj je zamišljen i vrtić. Na prostoru današnjeg igrališta predviđena je izgradnja višenamjenskog objekta s parkirnim i garažnim mjestima kojih u Cavtatu kronično nedostaje. Na tom će prostoru Cavtat dobiti i suvremeni trgovački centar, poslovne prostore uredskog tipa. Dio površine namijenjen je za sportske sadržaje kao što su bazen i sportska dvorana.
Zrinka Rudež nada se kako će doživjeti da ljepoticu, kako naziva područje Cavtata, konačno vidi počešljanu i umivenu. Općina Konavle, naglasila je, raspisat će poseban arhitektonsko – urbanistički natječaj za kontaktno područje rive s morem.
Prahivac i Mećajac UPU-om su zone određene za ugostiteljsko-turističku namjenu. Za Prahivac investitori, naglasila je Rudež, već pokazuju interes. Za zonu hotela Croatia predviđena je rekonstrukcija, odnosno dopuna sadržaja izvanpansionske ponude.
Puno posla izrađivači UPU-a imali su i na Zvekovici. Iznimno je to atraktivan kupiran krajolik s pogledom na more, iako poprilično devastiran neplanskom i divljom gradnjom, naglasila je Zrinka Rudež. UPU-om će Zvekovica konačno dobiti primjerene ulice, a na površinama na kojim je predviđena gradnja niknut će samostojeće ili dvojne obiteljske kuće.
Unutar zona mješovite namjene na Zvekovici su UPU-om predviđeni i javni sadržaji i predškolski objekti. Budući da se groblje svetoga Roka u Cavtatu više ne može širiti na Zvekovici je predviđena gradnja novog groblja.
Prilikom izrade UPU-a Cavtat sa Zvekovicom nikome se nije išlo ni u škinu ni na ruku, tvrdi Zrinka Rudež. IGH i Zavod za prostorno planiranje Dubrovnika svoj su dio posla obavili. Na potezu je Općina Konavle, koja će, uvjerena je Rudež prionuti realizaciji projekata i sadržaja.

upu_2