Uklanjanje oštećenih borova u Cavtatu

podataka dojavljenih navodno na tzv. „eko-fon” od strane „uznemirenih Cavtaćana”, medijima proslijedila eko aktivistica Jadranka Šimunović u potpunosti je pogrešna. 
Naime, uklanjanje oštećenih, a ne kako navode eko akivisti „zdravih borova” bilo je nužno zbog sigurnosti samih građana i posjetitelja Cavtata, te zbog oštećenja samostana koja su prouzrokovali borovi od koji je jedan, s istočne strane, uklonjen još u mjesecu lipnju kada je isti nakon olujne bure pao na krovište samostana oštetivši pri tom oluk koji se sanira.
Drugi bor, s morske strane, također je trebao biti uklonjen još u lipnju jer je nakon bure bio znatno oštećen. Općina Konavle ipak je odustala od uklanjanja bora nadajući se kako ga je moguće spasiti, no prethodni tjedan i taj bor je pao na zid samostana te ga je bilo nužno ukloniti.
Na mjestu prvog bora s istočne strane Općina Konavle namjerava posaditi čempres i to tijekom ovoga mjeseca što prije nije bilo moguće učiniti zbog turističke sezone s obzirom da je prethodno potrebno očistiti korijenje gdje se nalazio veliki bor, a te radove i iskopavanje dijela platoa ispred samostana ne bi bili primjereno izvoditi usred sezone.
Stoga u Cavtatu nije došlo do nikakvog „ekocida” kako navode eko aktivisti nego je riječ redovnom komunalnom i hortikulturnom uređenju Cavtata.

borovi