Odluka o broju etaža na nezakonito izgrađenim objektima

a sve u skladu s Zakonom o postupanjus nezakonito izgrađenim zgradama.

 

Shodno ovoj Odluci na nezakonito izgrađenoj zgradi koja se nalazi izvan građevinskog područja, može se ozakoniti ukupno 4 nadzemne etaže. Ukoliko se legalizira zgrada s 4 nadzemne etaže, četvrta može biti isključivo potkrovlje.
Također, donesena je i Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone, u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru pa je tako određeno da se u I. zoni plaća 20 kn. u II. 15,00 , III. 10,00 kuna, IV. 5,00 kn. i V. 3,00 kn po m3.