Počinju radovi na rekonstrukciji šumskih putova

Tako je dogovoren skori početak radova na održavanju i rekonstrukciji šumskih putova u katastarskim općinama Poljice, Radovčići i Gruda te probijanju šumskih putova od mjesta Bani do Vataja, Dubravke i crkve svetoga Mihajla.

Radovi na probijanju konavoskih šumskih putova bit će okončani za mjesec dana. Povjereni su Šumariji Gospić.
Inače, radove vrijedne 400 tisuća kuna Hrvatske šume provode u sklopu programa poboljšanja opće korisnih funkcija šuma.
Održavanje, rekonstrukcija i probijanje novih šumskih putova iznimno su važni za Općinu Konavle i uvelike će utjecati na bolju protupožarnu zaštitu krajnjeg juga Hrvatske.
Uređenim šumskim putovima omogućava se lakši pristup za eksploataciju privatnih šuma i ostalih obradivih površina, a stvaraju se i novi koridori za biciklističke staze i izlete u prirodu.