Uređenje cavtatske rive

Riva će tako cvasti i kada nema turista.

Nakon hortikulturnog uređenja ušminkavanje rive nastavit će se. Naime, uskoro će se urediti i klupe, kao i javna rasvjeta, a nakon svega uslijedit će i radovi na asfaltiranju.
Konavoski komunalci zajedno s vatrogascima trenutno rade na presijecanju šuma i otklanjanju štete od nedavnog nevremena koje je polomilo brojna stabla.