Poziv za 21.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 21.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 3.travnja 2012.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14.00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2011.g.
2. Izvješće proračuna,proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2011.g.
3. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
4. Prijedlog Programa oblika socijalne pomoći Općine Konavle za 2012.g.
5. Prijedlog rasporeda financijskih sredstava za 2012.g. po korisnicima.
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli proračunskih sredstava za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2012.g.
7. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle izabranih s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle.
8. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava političkim strankama i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Konavle izabranim s nezavisnih lista iz proračuna Općine Konavle.
9. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja Općine Konavle.
10. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.
11. Prijedlog za imenovanje pripadnika postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Konavle.
12. Prijedlog za imenovanje članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Konavle.
13. Prijedlog Zaključka o potpisivanju dodatka ugovora o koncesiji – Marijana Bošković.
14. Prijedlog Zaključka o donošenju Odluke o neprihvaćanju ponude Miha Kurajice iz Cavtata za kupnju nekretnina po pravu prvokupa.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:
Božo Martinović,v.r.

 

KLASA:021-08/02-02/21

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

CAVTAT,26.ožujka 2012.g.