Javni poziv za poticanje u poljoprivredi

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Konavle o raspodjeli proračunskih sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Općini Konavle za 2012.g (Službeni glasnik Općine Konavle  02/12) Ured načelnika objavljuje:
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za poticanje poljoprivredne proizvodnje u Konavlima
I.         Poticaji se odnose na:
1.      sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih površina i stočnog fonda
-25% plaćene police osiguranja
2.       sadnja novih višegodišnjih nasada
–     v.loza – 5,00 kn po sadnici
–          masline -15,00 kn po sadnici
–     voće – 10,00 kn po sadnici
3.      premiranje otkupa
–  otkup rogača 1,00 kn/kg
–  otkup suhih  smokava 5,00 kn/kg
4. premiranje pčelarske djelatnosti
– 100,00 kn po košnici
5. premiranje tekuće proizvodnje grožđa i voća
–  2.500,00 kn/ha godišnje
6. premiranje tekuće proizvodnje maslina
– 2.000,00 kn/ha godišnje
7. premiranje obrađenog oraničnog zemljišta
2.000,00 kn godišnje
II. Obrazac prijave se može preuzeti u prostorijama Općine Konavle u Cavtatu i na Grudi svakim radnim danom od 09.00 do 12.00 sati
III.                   Prijava treba sadržavati
AD.1. preslik plaćene premije osiguranja
AD.2. – račun  i deklaracija kupljenog sadnog materijala
–  kopiju plana i popis posjeda čestice za sadnju
–  preslik MIBPG  OPG-a
AD.3. račun za otkupljeni rogač i smokvu, preslik MIBPG   OPG – a
AD.4. potvrda povjerenika pašnog reda o broju košnica u pčelinjaku
AD.5,6 i 7. preslik zapisnika ARKOD-a gospodarstva
IV. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Općini Konavle (Povjerenstvo za
provedbu javnog  poziva) na adresu Trumbićev put 25, 20210 Cavtat ili osobno na protokol. Rok za podnošenje prijava je do 30. 11. 2012. g.

 

Prilozi:

pdf_iconPrijava za sadnju u 2012.g.

pdf_iconPrijava za premiju tekuće poljoprivredne proizvodnje u 2012.g.