Istraživanje GONG-a: Općina Konavle je transparentna

. Istraživanje je rađeno u razdoblju od rujna 2011. Do veljače 2012. godine  , a Općina Konavle zaradila je 6.70 bodova o maksimalnih 10. Općina Konavle učinila je jedan od najvećih napredaka u transparentnosti u odnosu na protekla istraživanja, a rezultat je mogao biti još bolji, no u istraživanju nisu najkvalitetnije obrađeni pojedini sektori.
Općina Konavle je inače na 60. mjestu po transparentnosti u istraživanju koje je obuhvatilo svih 576 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.