Muzeji i galerija Konavala – Izmjena plana nabave za 2012.g.

MUZEJI I GALERIJE KONAVALA

Trumbićev put 25

20210 CAVTAT

OIB: 18662101737

 

Cavtat, 08. svibnja 2012. god.

 

Temeljem članka 20. stavak 3.  Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11), Muzeji i galerije Konavala donose

 

IZMJENU PLANA NABAVE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U članku 1.  Plana nabave Muzeja i galerija Konavala pod evidencijskim brojem nabave 001/2012 mijenja se procijenjena vrijednost nabave tako da umjesto:

“154.472,00 kn” sada stoji:” 84.000,00 kn”.

U istom članku pod istim evidencijskim brojem mijenja se i planirani početak postupka javne nabave tako da umjesto:

“ožujak 2012.” sada stoji: ” svibanj 2012.”.

Članak 2.

Ove Izmjene Plana nabave objavit će se na internetskim stranicama Općine Konavle.

 

v.d. ravnateljice

Helena Puhara