Poziv za 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb_opcine_konavle

 

Općinsko vijeće

 

Sazivam 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 20.srpnja 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 08:00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.    Prijedlog Izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2012.g.

2.    Državni ured za reviziju – Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Konavle za 2011.g.

3.    Konavosko komunalno društvo Čilipi d.o.o. – Izvješće o poslovanju u 2011.g.

4.    Javna vatrogasna postrojba Konavle – Izvješće o poslovanju u 2011.g.

5.    Muzeji i galerije Konavala – Izvješće o poslovanju u 2011.g.

6.    Dječji vrtići Konavle – Izvješće o poslovanju u 2011.g.

7.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrstama i utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Konavle.

8.    Prijedlog Rješenja kojim se ukida status javnog dobra i odobravanje brisanja tog statusa,dijelu čest.zem.1821/1 k.o.Obod.

9.    Prijedlog Ugovora – Miljanić i Vragolov.

10.  Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Konavle:

Božo Martinović,v.r.

 

KLASA:021-08/02-02/23

 

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

 

CAVTAT,10.srpnja 2012.g.