Matica hrvatska Konavle: Promocija knjige o mlinovima na Ljutoj

kulture, prepušteni su  na milost i nemilost zubu vremena  . No, zahvaljujući Društvu prijatelja dubrovačke starine, kompleks mlinica na Ljutoj poprimio je svoj nekadašnji oblik. Upravo je obnova mlinica koju je DPDS izvodio od 2005. do 2011. godine inspirirala Nika Kapetanića u pisanju nove knjige. Tako su Kapetanićevi „Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima” predstavljeni čitalačkoj publici okupljenoj u prostorijama Matice hrvatske ogranka Konavle na Grudi.
Nova Kapetanićeva knjiga koja obiluje i fotografijama, osim tijeka obnove mlinica, donosi i priču o njihovoj povijesti. Mlinovi su kao industrijski objekti u doba Dubrovačke Republike bili toliko značajni da su bili u vlasništvu države. U ono je doba, posadama trgovačkih jedrenjaka trebalo osigurati dostatnu količinu brašna i beškota. U 19. stoljeću rastao je i broj stanovništva pa je donesena odluka o izgradnji novih mlinova. Tako je petnaest mlinova raspoređeno u Gornje i Donje mlinove na rijeci Ljutoj.
Kao dugogodišnji tajnik Društva prijatelja dubrovačke starine, poglavlje svoje nove knjige „Mlinovi na rijeci Ljutoj u Konavlima”, Niko Kapetanić posvetio je obnovi mlinova i stupa. – Sretni smo jer smo sudjelovali u revitalizaciji ovakvih objekata, koji su obnovljeni zahvaljujući upornosti i strasti Nika Kapetanića. – istaknuo je na predstavljanju knjige predsjednik DPDS-a Denis Orlić.
Kapetanićevu knjigu dubrovačkoj i konavoskoj publici predstavili su glavni državni konzervator Miljenko Domijan, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Stjepan Ćosić i ravnatelj Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža” Vlaho Bogišić.

kapetanic_mlinovi_9