Predstavljena Kočanova Ode himne ne

koja je objavljena u izdanju Matice hrvatske u Zagrebu. Knjigu je predstavio akademik Luko Paljetak, a o pjesnikovu radu govorila je Mirjana Smažil Pejaković dok je u prigodnom progamu nastupila klapa Oštro.
Ova zbirka sabire pet ciklusa pjesama među kojima su autorov Bribirski, Zagrebački i Đurinski ciklus, a dva završna ciklusa donose nove pjesme Stijepa Miovića Kočana.