EPIDAURUS FESTIVAL: Koncert u povodu 100. godišnjice rođenja Ivane Lang

Na koncertu upriličenom povodom 100. godišnjice rođenja hrvatske skladateljice, klavirske pedagoginje i pijanistice Ivane Lang nastupili su za glasovirom Ivana Marija Vidović, koja je ujedno i čitala stihove, te Krešimir Popović i Ivan Pernicki.
Na koncertu upriličenom u čast Ivane Lang nastupila je i njena kćerka, mezzosopranistica Kristina Beck Kukavičić.