Prvi koncert u Kući Bukovac

Predavanje na temu “Vlaho Bukovac u kontekstu češke povijesti umjetnosti” održala je dr. Vjera Borozan, fokusirajući se na komparaciju djela Jaroslava Čermaka i Bukovca, na Bukovčev boravak u Pragu od 1903. do 1922. godine, gdje je bio profesor na Praškoj akademije, ali i na djela njegovih studenata nastala u okolici Dubrovnika 1908. godine. 
Nakon predavanja prvi koncert u Kući Bukovac upriličili su flautistkinja Luis Orden i gitaristica Maria Esther Guzman, duo koji se smatra jednim od najistaknutijih u Španjolskoj. Glazbenice iza kojih su nastupi u brojnim svjetskim koncertnim dvoranama izvele su skladbe najpoznatijeg impresionističkog skladatelja Claudea Debussyija, čija se 150. obljetnica rođenja slavi upravo ove godine.

 

 

bukovackuca1