Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2012/2013. g.

grb_opcine_konavle

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle („Službeni glasnik Općine Konavle” broj 4/09) i Programa oblika socijalne pomoći Općine Konavle za 2012.g.(„Službeni glasnik Općine Konavle” broj 2/12 ) Općinski načelnik dana 20.kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda
za školsku 2012/2013. g.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2012/13.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da je roditelju učenika u 2012. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
– da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle;

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Uredu načelnika Općine Konavle.

Obrazac zahtjeva roditelji mogu preuzeti u Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine Konavle.
Članak 3.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 15. listopada 2012. godine.

Članak 4.
Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to:
– za učenike od 1. do 4. razreda………………………. 400,00 kuna
– za učenike od 5. do 8. razreda………………………. 700,00 kuna

Članak 5.
Ured načelnika dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun i financije na provedbu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Konavle”.

KLASA: 022/01-02-12/82
URBROJ: 2117/02-02/12-1
Cavtat, 20. kolovoza 2012.g.
Općinski načelnik
Luka Korda v.r.

 

pdf_icon Zahtjev za sufinanciranje udžbenika 2012 (preuzimanje)