Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Konavle

grb_opcine_konavle

Općinsko vijeće

Sazivam 24.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 19.rujna 2012.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.g.
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2012.g.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata – viška prihoda iz 2011.g.
4. Prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle za 2012.g.
5. Prijedlog Programa javnih potreba od interesa za Općinu Konavle.
6. Prijedlog o imenovanju člana Nadzornog odbora Park Prevlaka d.o.o.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle:
Božo Martinović,v.r.

KLASA:021-08/02-02/24

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

CAVTAT,10.rujna 2012.g.