1. listopad – Međunarodni dan starijih osoba

. Društva naša djeca Gruda i Osnovna škola Gruda obilježavajući Dječji tjedan, organizirali su ovaj susret, čestitali međunarodni dan starijih osoba, te uručili prigodne poklone korisnicima Doma.. Djeca su s oduševljenjem razgledala izložbu radova korisnika Doma, te veseli i zadovoljni starijima obećali ponovni susret. Na ovaj način u Konavlima se nastavlja suradnja udruga i institucija, na poticanju i učenju mladih naraštaje pravilnom odnosu prema starijima osobama.

1listopad