Javni poziv za predlaganje programa sufinanciranja programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle za 2013. g.

Na temelju članka 47.Statuta Općine Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 ) i Programa javnih potreba od interesa za Općinu Konavle ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/12) Načelnik Općine Konavle  objavljuje javni

 

P O Z I V

ustanovama, udrugama i pojedincima u obrazovanju, kulturi, športu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti za predlaganje programa sufinanciranja  programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za Općinu Konavle za 2013. g.

 

I

 

Visina sredstava sufinanciranja iz Proračuna Općine Konavle uređuje se svake godine pri donošenju Proračuna, a mjerila za utvrđivanje programa od interesa za Općinu donosi Općinsko vijeće Općine Konavle na prijedlog Načelnika.

Temeljni kriterij za odobrenje sredstava je zadovoljavanje javnih potreba.

 

II

 

Pri ocjeni programa uzet će se u obzir činjenica prema kojoj se neće financirati djelatnost koja se financira po posebnim zakonima ili se u cjelosti financira iz drugih izvora.

 

III

 

Prijedlog programa treba poslati na adresu:

 

OPĆINA KONAVLE

Ured načelnika

20210 CAVTAT, Trumbićev put 25

 

Uz obrazloženje prijedloga programa, predlagatelj treba dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da se osiguraju iz Proračuna Općine Konavle. Iznose svih troškova treba iskazati u kunama.

 

Prijedlozi se mogu poslati najkasnije do 30. listopada  2012. godine.

 

Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i prijedlozi koji se ne pošalju u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Proračun za 2013. g.

 

Prihvaćeni programi financirati će se prema mogućnostima Proračuna Općine Konavle.

 

Svi oni, koji su koristili sredstva Proračuna Općine Konavle tijekom 2012. g. moraju uz prijedlog obvezno dostaviti i financijsko izvješće iz kojeg će biti vidljivo u što su utrošena proračunska sredstva,   u protivnom neće biti uvršteni u raspored sredstava za  2013. godinu.

 

Prijavnice se mogu preuzeti u uredima Općine Konavle u Cavtatu i na Grudi svakim radnim danom od 09 – 14 sati ili na www.opcinakonavle.hr

 

 

Načelnik

Luka Korda

 

pdf_iconPRIJAVNICA
za financiranje programa javnih potreba Opcine Konavle za 2013.