N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle ( „Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09 ), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima

iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja Općine Konavle

U akademskoj godini 2012./ 2013. dodijelit će se 50 stipendija.

Visina stipendije iznosi 600,00 kuna.

Pravo na natjecanje za stipendije imaju studenti koji ispunjavaju:

    • uvjet prihoda- studenti trebaju biti iz obitelji kojoj prihod po članu obitelji ne prelazi 1.500,00 kuna,
    • uvjet ocjene studenti koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,00.

Stipendija se odobrava  studentima koji  studiraju izvan Općine Konavle.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti  koji se obrazuju uz rad ili su korisnici nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti  koji su državljani Republike Hrvatske te koji imaju prebivalište na području Općine Konavle najmanje pet godina prije podnošenja zamolbe uz uvjet da redovito upisuju  akademsku godinu.

Prijave se podnose Uredu načelnika Općine Konavle. Uz prijavu je potrebno priložiti:

1.     Potvrde o primanjima članova obitelji:

  • potvrda poslodavca o prihodima članova obitelji ostvarenim po osnovu rada za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava;
  • potvrda o mirovini – odresci o isplatnici mirovine umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine;
  • potvrda Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne osobe  koje se nalaze u evidenciji Zavoda tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava (Ispostava Dubrovnik);
  • potvrda Porezne uprave o prihodima članovima obitelji po drugim osnovama.

2.     Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine.

3.     Potvrda o redovnom upisu u tekuću godinu studija.

4.     Domovnicu (preslika)

5.     Potvrda o prebivalištu za sve članove obitelji (MUP) uz izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

 

Ukoliko je podnositelj prijave iz obitelji koja ostvaruje prava na jedan od oblika socijalne skrbi u Centru za socijalnu skrb Dubrovnik, umjesto potvrde, iz točke 1. podnosi samo potvrdu Centra za socijalnu skrb.

U slučaju da ne bude dovoljan broj prijavljenih kandidata koji ispunjavaju kriterije Općinski načelnik dodijelit će stipendije do broja predviđenih stipendija s tim da red prvenstva određuje slabije imovinsko stanje.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od njegove objave u tjedniku “Dubrovački vjesnik” na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat.

Općinski načelnik Općine Konavle

Luka Korda