N A T J E Č A J za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim studentima s područja Općine Konavle za akademsku godinu 2012./2013.

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih učenika i studenata s područja Općine Konavle (”Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/09), Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija uspješnim i darovitim

studentima s područja Općine Konavle

za akademsku godinu 2012./2013.

U akademskoj godini 2012./2013. dodijelit će se 35 stipendija za studente. Visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna.

Redovni programi

1.

a.     Studenti prve godine studija koji su u prethodnoj školskoj godini obrazovanja ostvarili odličan uspjeh ( 7 stipendija ).

b.     Studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj akademskoj godini  obrazovanja ostvarili vrlo dobar uspjeh ( za svaku godinu po 7 stipendija ukupno 35 stipendija )

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

    • Potvrdu o uspjehu iz prethodne godine.
    • Potvrdu o upisu u tekuću  akademsku godinu.
    • Domovnicu (preslika)
    • Potvrdu policijske postaje o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

U slučaju da ne bude dovoljan broj prijavljenih kandidata Općinski načelnik će po potrebi dodijeliti stipendije drugoj kategoriji  studenata.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od njegove objave u tjedniku “Dubrovački vjesnik” na adresu: Općina Konavle, Ured načelnika, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat.

Općinski načelnik   Općine Konavle

Luka Korda