25.sjednica Općinskog vijeća Općine Konavle

grb_opcine_konavle

Općinsko vijeće

 

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 23.studenoga 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.

 

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

 

1.    Prijedlog proračuna Općine Konavle za 2013.g. sa projekcijama proračuna za 2014.g. i 2015.g. i Planom razvojnih programa.

2.    Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2013.g.

3.    Prijedlog Programa javnih potreba i rasporeda financijskih sredstava po korisnicima u 2013.g.

4.    Prijedlog Programa socijalno-zdravstvenih potreba u 2013.g.

5.    Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Konavle.

6.    Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2011.g.

7.    Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Konavle:

Božo Martinović,v.r.

 

 

KLASA:021-08/02-02/25

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

CAVTAT,14.studenoga 2012.g.