Usvojen proračun Općine Konavle

Općinskog vijeća. Netom usvojeni proračun Općine Konavle za sljedeću godinu veći je od ovogodišnjeg jer se Općina namjerava kreditno zadužiti za iznos od 20 milijuna kuna. Sredstva su to kojima se planira izgradnja Doma za starije i nemoćne planiranog u neposrednoj blizini Doma zdravlja na Grudi.
Projekcije općinskog proračuna za 2014. i 2015. godinu planirane su u iznosima od 86, odnosno 70 milijuna kuna jer u tom razdoblju Općina Konavle planira započeti izgradnju tržnice u Cavtatu te izradu projektne dokumentacije za novi Dječji vrtić u Cavtatu.
Na sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle prihvaćen je i Program javnih potreba za 2013. godinu i raspored financijskih sredstava po korisnicima u području sporta,kulture i udruga građana za što će se iz proračuna izdvojiti gotovo 3 milijuna kuna.
Vijećnici su donijeli i Program socijalno zdravstvenih potreba u nadolazećoj godini kojim se utvrđuju korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi te uvjeti i načini njihova ostvarenja. Za tu je namjenu u proračunu osigurano 6,4 milijuna kuna.
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Konavle usvojili su i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima kojom se plaće u općinskoj upravi usklađivaju sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi te Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj upravi.
Usvojena je i Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Konavala u protekloj godini.