Odluka o odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012. godinu

grb_prosireni

20 210 CAVTAT, Trumbićev put 25

Upravni odjel za komunalne poslove, infrastrukturo i

gospodarenje nekretninama

Klasa: 363-01/11-02/61

Ur. Broj: 2117/02-05/1-11-1

Cavtat,  26. studeni. 2012.

Na temelju članak 47. Statuta općine Konavle (Sl. glasnik Općine Konavle br. 4/2009) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Konavle u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle” od 5.8.2010. godinu, načelnik dana 26. studenog 2012. godine donosi

 

ODLUKU

O odabiru najpovoljnijih prijavitelja u sufinanciranju projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle za 2012. godinu

I.

Povjerenstvo za ocjenjivanje ponuda u sastavu:

1. Božo Lasić, Općina Konavle – predsjednik;

2. Ivan Pržulj, regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – član;

3. Karlo Raić, regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – član;

 

Ocijenilo je pristigle prijave na Natječaj „poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle”.

II.

Temeljem zapisnika Povjerenstva o ocjenjivanju  prijava na Natječaj „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Općini Konavle” prijave koje udovoljavaju uvjetima natječaja po pitanju cjelovitosti ponude su:

 

Evi.Br.

Prezime i ime

Adresa, mjesto stanovanja

Urudžbeni broj

1.

Vodopija Jozo

Dobrota 1, Močići, Čilipi

20213 Ćilipi

2.

Pocrnja Marko

Stjepana Radiće 19A, Cavtat

20210 Cavtat

3.

Grbić Niko

Bistroće 29, Čilipi

20213 Ćilipi

4.

Klarić Mato

Lovorno 18, Pridvorje

20217 Pridvorje

5.

Ucović Tonko

Beroje 40, Čilipi

20213 Ćilipi

6.

Skurić Nikša

Poluganje 37, Cavtat

20210 Cavtat

7.

Kortizija Božo

Popovići 42, Gruda

20215 Gruda

8.

Zvrko Miho

Poluganje 33, Cavtat

20210 Cavtat

9.

Korić Antun

Rusići 9, Čilipi

20213 Ćilipi

10.

Milanović Nikša

Frane Laureana 16, Cavtat

20210 Cavtat

11.

Crnčević Irena

Vinogradci 4, Radovčići, Gruda

20215 Gruda

12.

Grmoljez Pero

Donja Dubravka 24, Dubravka

20216 Dubravka

13.

Monković Pero

Donja Ljuta 44, Pridvorje

20217 Pridvorje

14.

Blažević Jozo

Stjepana Radića 60, Cavtat

20210 Cavtat

15.

Zvrko Pero

Poluganje 31, Cavtat

20216 Dubravka

16.

Jasak Domagoj

Frane Laureana 8, Cavtat

20210 Cavtat

17.

Vranković Luce

Močići 47, Čilipi

20213 Ćilipi

18.

Moralić Ferid i Enver

Šetalište rata 4, Cavtat

20210 Cavtat

19.

Bendiš Ivo

Poluganje 29, Cavtat

20210 Cavtat

20.

Skurić Pavo (Pavao)

Miočići 24, Čilipi

20213 Ćilipi

21.

Hilina Nathalie

Lovorno Polje 40, Gruda

20215 Gruda

22.

Rilović Katija

Gornje selo 11, Radovčići, Gruda

20215 Gruda

23.

Zore Pero

Popovići 45, Gruda

20215 Gruda

24.

Desin Marina

Frankopanska 4, Cavtat

20210 Cavtat

25.

Urlović Luka

Ljudevita Gaja 18, Cavtat

20210 Cavtat

26.

Katušić Miho (Pero)

Gabrili 49, Pridvorje

20217 Pridvorje

27.

Stanović Ivan

Močići 62, Čilipi

20213 Ćilipi

 

 

III.

Prijaviteljima iz točke II. ove Odluke od rednog brojeva 20 sufinancirat će se troškovi opreme i ugradnje u iznosu od 45% vrijednosti sustava, odnosno najviše do 15.750,00 kuna po kućanstvu. Općina zadržava pravo da prijavitelje koji se nalaze iza 20 mjesta uključe u natječaj pri čemu će biti pisanim putem obaviješteni o uvrštavanju u sustav sufinanciranja u slučaju da netko od prvih 20 odabranih korisnika sredstava odustane od sudjelovanja u projektu.

 

IV.

 

Svi prijavitelji imaju pravo žaliti se na ovu Odluku. Žalbeni rok iznosi 3 dana od dana zaprimanja Odluke. Odluka Općine Konavle na žalbu je konačna.

 

V.

 

Zapisnik Povjerenstva o ocjenjivanju prijava je sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

Dostaviti:                                                                                                                       N a č e l n i k:

1. Odabranim prijaviteljima                                                                                        Luka Korda

2. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

4. Upravni odjel za proračun i financije

5. Pismohrana