PONIŠTENJE NATJEČAJA za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) te članka 23. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/09 i 10/10) općinski načelnik  Općine Konavle objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja šumskih i poljskih putova na području Općine Konavle, objavljenog u Dubrovačkom vjesniku br. 3223 od 10.11.2012. godine.

 

 

Općina Konavle