Poziv za 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

grb_opcine_konavle

Općinsko vijeće

 

Sazivam 26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.prosinca 2012.g. (petak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 12:00 sati.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.    Izvješće o stanju u prostoru Općine Konavle.

2.    Prijedlog II. Izmjene i dopune proračuna Općine Konavle za 2012.g.

3.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.

4.    Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.

5.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.

6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.

7.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013. – 2015.g.

8.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u 2013.g.

9.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje zelenih površina u 2013.g.

10.  Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta u 2013.g.

11.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2012. i  2013.g.

12.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Konavle za 2012.g.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Konavle:

Božo Martinović,v.r.

 

 

KLASA:021-08/02-02/26

 

UR.BROJ:2117/02-03/1-12-1

 

CAVTAT,11.prosinca 2012.g.